BEGELEIDING BIJ ROUW EN VERLIES

Rouw en Verlies

 

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Het kan gaan om verlies van een dierbare, gezondheid, werk, relaties, werk of verwachtingen. Verlies is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven die u kunt meemaken. Verlies maakt vaak grote inbreuk op het bestaan. Over het algemeen komt u er met steun van familie en vrienden goed doorheen. Soms is dit echter niet het geval en kan coaching bij verlies en rouw een goede ondersteuning bieden.

 

Verliesbegeleiding 

 

Het verwerken van gevoelens van rouw en gemis is vaak een ingewikeld proces. U kunt er zich alleen in voelen. Begeleiding geeft u ondersteuning, duidelijkheid en inzicht.  Verliesbegeleiding is een speciale vorm van coaching. Rouw door verlies is weliswaar geen ziekte maar u kunt wel ziek worden door verlies. Coaching bij verlies en rouw kan het verlies niet wegnemen, het kan u wel ondersteunen bij het accepteren en bij een manier vinden om met het verlies om te gaan.

 

Wanneer Verliesbegeleiding?

 

Coaching bij verlies kan voor u van betekenis zijn als u het gevoel hebt dat:

- u een onbestemd gevoel blijft houden

- u zich onzeker voelt of gespannen

- u belangstelling verliest voor uw omgeving

- u er niet in slaagt om uw contacten of werkzaamheden weer op te pakken

- u last hebt van onderliggende klachten.

 

Werkwijze:

 

In een veilige omgeving waar aandacht en erkenning is voor emoties, gedachten en ervaringen sta u en uw vraag centraal. Na een intakegesprek bepalen we samen hoe de coaching er uit zal zien. Ik maak gebruik van een aantal methodes en creatieve werkvormen. 

u kunt op verschillende manieren worden bijgestaan:

- individuele rouw,- en verliesbegeleiding

- verlies en rouwgroepen

- trainingen en voorlichtingen.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________